Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Vzniknout má režim podpory pro oblast silniční dopravy

Taxislužby, autoškoly, školicí střediska, ale i pravidelná osobní doprava a nákladní silniční doprava by mohly být podpořeny režimem podpory.
Taxislužby, autoškoly, školicí střediska, ale i pravidelná osobní doprava a nákladní silniční doprava by mohly být podpořeny režimem podpory. Počítá s tím návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, který ve středu schválila vláda.

Cílem návrhu zákona je vytvořit legislativní rámec pro tvorbu režimů podpory a pomoci „de minimis“ ministerstvem. Tato schémata se zaměřují na podporu podniků v odvětví silniční dopravy a snížení negativních dopadů v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zajistit se tak má částečná kompenzace pro jednotlivé subjekty v silniční dopravě. MDV předložilo k právní úpravě i návrh na zkráceném postupu.

Resort dopravy v důvodové zprávě konstatuje, že opatření přijatá Slovenskou republikou ve vztahu k zamezení šíření onemocnění COVID-19 mají zásadní vliv na fungování služeb v oblasti silniční dopravy. „Nejen zákaz a značné omezení v tomto segmentu, ale také nezájem o využívání pravidelné osobní dopravy, taxislužby a podobně přispívají ke značné ztrátě příjmů dotčených jednotlivců, ale i celých společností podnikajících v oblasti silniční dopravy,“ upozornilo MDV.

Ministerstvo zároveň přiblížilo, že vzhledem k přijatá opatření nebylo možné soustavně během trvání pandemie provádět řidičské kurzy v autoškolách. Legislativní úpravou má proto zároveň zajistit, aby lhůta pro trvání řidičského kurzu během krizové situace neplynula. V oblasti kurzů výchozí kvalifikace a kurzů pravidelného výcviku se má podle návrhu zavést možnost absolvování předepsaného počtu vyučovacích hodin výuky teorie v rozsahu 100% formou tzv. e-learningu.

Během krizové situace současně docházelo k více žádostem ze strany dopravců, kteří provozují mezinárodní linky, o pozastavení určitého spoje nebo spojů v mezinárodní autobusové dopravě z důvodu nízkého vytížení nebo nezájmu cestujících. Po novém tak mělo být možné mezinárodní linku, respektive linky pozastavit a následně na žádost dopravce opět obnovit. Návrhem zákona se také měli prodloužit některé zákonné lhůty jako pomoc pro podnikatele během krize.

Návrh předpokládá negativní vliv na rozpočet veřejné správy v roce 2021, rozpočtově zajištěn v rámci rozpočtu veřejné správy na tento rok v kapitole všeobecná pokladní správa. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat vývoj pandemie, chce resort dopravy v případě potřeby jednat s Ministerstvem financí ČR o úpravě limitu výdajů ministerstva na rok 2021.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín