Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Sjednocení posudkové činnosti je naším hlavním záměrem

Sjednocení posudkové činnosti tak, aby občané byli posouzení nezávisle, komplexně na jednom místě a aniž byly zatěžování byrokracií různých posudkových institucí, je hlavním záměrem Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR.
Sjednocení posudkové činnosti tak, aby občané byli posouzení nezávisle, komplexně na jednom místě a aniž byly zatěžování byrokracií různých posudkových institucí, je hlavním záměrem Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR. Pro TASR to uvedla mluvčí resortu Michaela Švestková Kirňaková v reakci na prohlášení Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS) o tom, že žádají sjednocení posudkové činnosti, ale i zpřesnění přístupu k tomuto sjednocení.

„V současnosti se posudková činnost realizuje na více místech – města, obce, samosprávné kraje, úřady práce a Sociální pojišťovna. Tento stav vytváří pro občany komplikovaný a náročný proces v získání potřebné podpory,“ uvedla mluvčí s tím, že dlouholeté zkušenosti občanů s těžkým zdravotním postižením, příjemců sociálních služeb a jejich rodinných příslušníků ukazují nezbytnou nutnost sjednocení posudkové činnosti iz věcné, procesuálního a institucionální stránky.

Podle mluvčí je dalším problémem nevyvážený systém, kdy samosprávy zároveň posuzují občanů v odkázanosti, financují, a také poskytují sociální služby. „Tento stav vnímáme jako nerovnovážný, vzhledem k tomu, že cílem je vytvořit systém posudkové činnosti, který bude transparentní a nezávislý,“ dodala.

MPSVR SR je podle slov mluvčí připraveny diskutovat své záměry i se zástupci samospráv o budoucím systému posudkové činnosti a také o legislativních změnách v oblasti sociální péče, kdy bude toto téma na stole. „Zároveň jsme otevřeni diskutovat o uvedených datech ZMOS-u i vzhledem k tomu, že asi 65% obcí na Slovensku má méně než 1000 obyvatel, a jak uvádí ZMOS v reprezentativním průzkumu, pouze 37,8% samospráv provádí tuto kompetenci přímo a pouze dalších 21,8% zabezpečuje prostřednictvím společných obecních úřadů, „dodala mluvčí s tím, že tento stav však není dostatečný a vytváří neefektivní systém, který následně posílá občanů z jedné instituce do druhé.

ZMOS v pondělí (15. 3.) vyzvalo MPSVR, aby v Národní strategii deinstitucionalizace systému sociálních služeb a služeb náhradní péče upřesnilo přístup ke sjednocení posudkové činnosti. „Sjednocení systému může znamenat jednak organizační úpravy, které mohou být čistě formální, ale může jít io sjednocení posudkové činnosti ve smyslu odborného a kvalitativního přístupu,“ vysvětlil ústřední ředitel kanceláře sdružení Michal Kaliňák s tím, že dokument počítá se splněním cílů do roku 2025 co ZMOS považuje za krátký časový horizont, právě proto třeba tuto část opatření upřesnit.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín