Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Odměny vedení také závisí na úspěších v udržitelnosti

Německý výrobce speciální chemie LANXESS aktuální změnou v odměňování vedení firmy ukazuje, jak moc mu záleží na ekologické udržitelnosti jeho podnikání.
Pro rok 2021 zavádí odměňování členů představenstva podle výkonu společnosti v oblasti udržitelnosti. Konkrétně jedna třetina pohyblivé složky odměn členů vedení firmy je navázána na výkon společnosti v oblasti udržitelnosti. Do cílů pro rok 2021 je tak zahrnuta ochrana klimatu a také bezpečnost práce.

Až 80 procent krátkodobé pohyblivé složky odměn se v současnosti odvíjí od provozního výsledku ukazatele EBITDA. Zbývajících 20 procent od bezpečnosti práce. Jinými slovy, méně úrazů na pracovišti zvyšuje procento pohyblivé složky.

Zhruba 60 procent dlouhodobé proměnlivé složky je založených na výkonu cen akcií LANXESS oproti MSCI World Chemical Index. Přibližně 40 procent na snížení emisí skleníkových plynů. V roce 2019 si společnost LANXESS stanovila cíl stát se do roku 2040 klimaticky neutrální. Nový systém odměňování bude akcionářům LANXESS předložen ke schválení na výroční valné hromadě 19. května 2021.

LANXESS se v tématu udržitelnosti zaměřuje na ochranu klimatu, energetika, ochranu zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí obecně a transparentní vykazování dosažených cílů. Celá agenda byla přidělena přímo členem správní rady, kteří budou přijímat rozhodnutí prostřednictvím nového výboru pro udržitelnost. „Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost a právě proto je udržitelnost jedním z hlavních principů našich aktivit. Stále častěji se však stává i konkurenční výhodou – u zákazníků a také na kapitálovém trhu. Přizpůsobováním našich motivačních systémů a struktur ukotví udržitelnost v naší společnosti ještě silnější, „vysvětluje Matthias Zachert, předseda představenstva společnosti LANXESS.

Chemický koncern LANXESS v roce 2019 dosáhl obrat 6,8 miliardy eur a v současnosti zaměstnává přibližně 14 400 zaměstnanců v 33 zemích. Klíčovým odvětvím podnikání společnosti je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, aditiv, speciálních chemikálií a plastů. Je členem předních indexů udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín