Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Zálohování firemních dat vám může zachránit podnikání

Přestože o důležitosti zálohování dat jsou všichni uživatelé počítačů informováni už od školních let, statistiky ukazují, že průměrně třetina firemních souborů není zálohována. Data jsou přitom pro spoustu firem tím nejcennějším majetkem a jejich ztráta může celý podnik poslat ke dnu. Zálohování a následná obnova systému vám tak může doslova zachránit živobytí. 

Co ohrožuje vaše data?

Faktorů, které představují nebezpečí pro firemní data, je hned několik. V první řadě jde o softwarové a hardwarové chyby na firemních zařízeních, tedy poruchy, které nemáte šanci ovlivnit. Ohrožujícím činitelem je samozřejmě lidský faktor, dále přerušená dodávka elektrické energie zapříčiněná například přírodní pohromou. V neposlední řadě je třeba do úvah zahrnout i kriminální činnost, ať už jde o krádež firemního majetku, nebo kybernetický útok. V poslední době sílí zejména hrozba ransomwaru, který šifruje soubory a znovu je zpřístupní až po zaplacení výkupného. Pokud chcete bezpečnost dat řešit opravdu důkladně, měli byste vzít v potaz každou z těchto možností. 

Naštěstí existuje hned několik metod zálohování, které pomohou uchovat vaše data spolehlivě v bezpečí. Která metoda je nejvhodnější právě pro vaši firmu se můžete podívat zde.  

Jak zálohovat firemní data?

Odborníci na kybernetickou bezpečnost obecně považují za minimum zálohovat data metodou 3-2-1. Toto pravidlo znamená mít alespoň 3 kopie dat, 2 různé nosiče, kde jsou data uložena, a 1 zálohu zcela mimo sídlo firmy.  

Pokročilejší metodou je koncept 3-2-2, v němž je přidána jedna záloha navíc. Ta může být uložena na pásce nebo externím pevném disku zcela mimo síť – například v bankovním trezoru. 

Dalším typem zálohování je koncept 3-2-1-1-0, který počítá i s obnovou dat v případě ztráty. Bez možnosti úspěšné obnovy dat totiž zálohování postrádá smysl. Nula znamená nulový počet chyb plynoucí z kontroly obnovy dat ze zálohy. 

Kam data ukládat?

Pro ukládání svých dat můžete použít lokální hardware, sdílenou síť, datové pásky nebo cloudové úložiště. Každý z nosičů má své výhody, nevýhody i místo v zálohovacím procesu. 

Lokální hardware

Za lokální hardware lze považovat jakékoliv externí zařízení, například flash-disk nebo externí harddisk. Největší výhodou tohoto způsobu zálohování je snadnost použití a okamžitá dostupnost kopie dat. Nevýhodu pak představuje hlavně choulostivost vůči vnějším vlivům. Pokud jste o data přišli vlivem živelné katastrofy, například při požáru či povodni, lokální hardware byl pravděpodobně zničen spolu se zbytkem IT.  Externí disky mohou nabídnout jen omezenou kapacitu, zato jsou finančně dostupné, hodí se tedy spíše pro menší firmy a zálohování méně důležitých dat.  

Sdílená datová síť

Systémů jako NAS (network attached storage) či SAN (storage area network) umožňují zálohování výrazně většího objemu dat než lokální hardware, tato přitom zůstávají stále dostupná. Systém průběžně kopíruje a ukládá firemní data odděleně od hlavního systému, jsou tedy chráněna před viry i kybernetickými útoky. Jelikož jsou však NAS i SAN servery uloženy ve stejné budově jako hlavní systém, v případě živelních katastrof o zálohu přijdete. 

Datové pásky

Přestože byla mnohokrát prohlášena za přežitou, má metoda zálohování pomocí magnetických pásek stále své místo v IT bezpečnosti. Jedna páska dokáže pojmout i 15 TB dat, z dalších výhod jmenujme třeba vysokou spolehlivost.  Velkou kapacitu bohužel odráží vyšší cena, daná zejména skutečností, že k nahrávání dat na pásky potřebujete speciální techniku. Nevýhodou je také fyzický přesun nosičů, které by měly být uskladněny minimálně 150 kilometrů od sídla podniku, aby byly chráněny před přírodními katastrofami a krádeží. V případě obnovy dat je nutné počítat s prodlevou. Dalším stinnou stránkou technologie je nemožnost obnovovat jednotlivé soubory. Datovou pásku musíte do systému nahrát celou. 

Cloudová centra

Virtuální datová úložiště mají hlavní výhodu v komplexnosti poskytovaných služeb. Cloudový servis zahrnuje servery, antivirové systémy s aktualizacemi, náklady za elektřinu, zabezpečení celého komplexu, často i školení pro zaměstnance. Obavy o bezpečí dat jsou většinou zcela zbytečné. Bezpečí dat je pro většinou cloudových poskytovatelů naprostou prioritou, navíc mívají datových center více, čímž za vás zajišťují pravidlo 3-2-1. Data jsou tedy zabezpečena mnohem lépe než na vašem vlastním zařízení. 

Dbejte na pravidelnost

Zálohování vám nebude mnoho platné, pokud ho nebudete provádět pravidelně a také ho pravidelně kontrolovat. V menších a středně velkých společnostech odborníci doporučují zálohovat minimálně jednou týdně, celkovou zálohu systému pak minimálně jednou za půl roku. Konkrétní doporučení je však možné formulovat až po bližším seznámení s IT infrastrukturou a firemními procesy. 

Pro většinu firem se jako nejvhodnější řešení ukazuje zálohování do cloudu, které nabízí výhodný poměr ceny a kvality.  Spolehlivý poskytovatel vám zajistí stoprocentní bezpečnost pro vaše data a také disaster recovery plán pro případ nečekaného incidentu.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín