Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Pandemie výrazně posílila tržní sílu dominantních firem

Pandemie nového koronavirus výrazně posílila tržní sílu dominantních firem, což by mohlo brzdit střednědobý růst a potlačit inovace a investice. Uvedl to v pondělí Mezinárodní měnový fond (MMF) s odvoláním na výsledky nové studie.
Takzvaná koronakríza obzvlášť tvrdě zasáhla MSP, což způsobilo obrovské ztráty pracovních míst a další jizvy v ekonomice. A zároveň, tržní síla dominantních firem se ještě zvýšila a z krize vycházejí silnější.
Už předchozí zkušeností ukázaly, že nadměrná tržní síla v rukou několika společností může být brzdou střednědobého růstu, inovací a investic. A to by zase mohlo narušit zotavování se z krize způsobené onemocněním COVID-19 a zablokovat růst mnoha rozvíjejících se společností v době, kdy je jejich dynamika velmi potřebná.

Vytvoření rovných podmínek pro všechny je nyní důležitější než kdykoli předtím, upozornil fond. A vlády to budou muset dosáhnout v mnoha odvětvích – od výroby, přes zdravotnictví až po digitální odvětví.

Nový výzkum MMF ukazuje, že klíčové ukazatele tržní síly stoupají – například zvyšování cen nad mezní náklady nebo koncentrace výnosů mezi největšími hráči v daném sektoru, uvedla generální ředitelka MMF Kristalina Georgieva v příspěvku na blogu, který je přiložen k dokumentu.

Fond odhaduje, že v důsledku pandemie by se tato koncentrace mohla ve vyspělých ekonomikách zvýšit minimálně tak, jak během 15 let do konce roku 2015. I v těch odvětvích, které těžily z krize, jako je digitální sektor, patří dominantní hráči mezi největších vítězů.
Pokud je úspěch přirozenou odměnou za inovace, účinnosti a zlepšení služeb, je vítán. V poslední době je však v mnoha průmyslových odvětvích znát známky toho, že k růstu tržní síly dochází při absenci silných konkurentů pro dominantní firmy.
Ve více odvětvích je nyní vidět trend snižování dynamiky podniků. Podle studie mají například začínající firmy, tzv. start-upy, problém proniknout na další trhy a velcí hráči často podhodnocují ceny, aby udržely nových rivalů za dveřmi.
Toto jsou promeškané příležitosti z hlediska růstu, vytváření pracovních míst a zvyšování příjmů.
Jedním z faktorů, který přispívá k těmto trendům, je nárůst fúzí a akvizic. Ačkoli fúze a akvizice mohou přinést úspory nákladů a lepší výrobky, mohou také oslabit pobídky pro inovace a posílit schopnost firmy diktovat ceny.

Fond proto doporučuje vládám, aby se soustředili na pět priorit, jejichž důležitost se může v jednotlivých regionech lišit.

Zaprvé, regulační úřady pro hospodářskou soutěž by měly být ostražitější při kontrole fúzí, včetně akvizic malých hráčů, kteří mohou růst a konkurovat dominantním firmám.
Zadruhé úřady by měly aktivněji prosazovat zákaz zneužití dominantního postavení a více využívat průzkum trhu, s cílem odhalit škodlivé chování.

Za třetí, je třeba vyvinout větší úsilí k zajištění konkurence na trzích se vstupy včetně trhů práce.
Začtvrté, úřady by se měly zaměřit více i na digitální ekonomiku, kde nárůst velkých dat a umělé inteligence znásobuje výhody už etabovaných firem.

A nakonec, fond zdůraznil význam regulačních úřadů a podpory jejich odborných znalostí uprostřed rychlých technologických změn.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín