Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

MPRV vítá iniciativu vinařů, na jejich vyšší podporu zatím chybí peníze

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR vítá iniciativu ze strany Cechu vinařů a vinařů Slovenska na řešení nepříznivého stavu v odvětví vína.
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR vítá iniciativu ze strany Cechu vinařů a vinařů Slovenska na řešení nepříznivého stavu v odvětví vína. Resort zároveň vnímá problémy a snaží se řešit nepříznivou situaci. MPRV tak reagovalo na pondělní (15. 3.) výzvu vinaře na reformu v tomto sektoru.

Vinařům se nelíbí například třetinové krácení plateb na restrukturalizaci vinic a ani nedostatečná podpora během pandemie onemocnění COVID-19. „Na základě velkého množství schválených žádostí o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic muselo MPRV a Státní zemědělský intervenční fond (PPA) dospět k aplikaci koeficientu krácení, neboť finanční prostředky EU nepostačují k vyplacení všech schválených žádostí a bylo by tím nutné je vyplacení odložit do dalších finančních let, „uvedl resort, podle kterého zasáhlo financování programů i vystoupení Spojeného království z EU.

Výraznější změna by mohla nastat o dva roky. Ministerstvo v současnosti se zástupci všech profesních svazů v sektoru začalo připravovat podmínky pro vinohradnictví a vinařství v novém programovém období let 2023 – 2027. „V rámci této práce bude přehodnocen i Národní podpůrný program pro odvětví vína,“ uvedl resort.

Problémy vinařů a vinařů v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 by se měly řešit i na úrovni EU. Slovensko se připojilo k výzvě Španělska a dalších členských států Unie, která navrhuje zvýšení prostředků souvisejících s národním podpůrným programem. Státy argumentují zejména tím, že pandemická situace je stále velmi nepříznivá a aktuální poskytnuté finanční prostředky z EU jsou nedostačující. „Tuto výzvu budou předkládat ministři zemědělství na svém pravidelném zasedání už příští týden,“ uvedl bez dalších podrobností resort.

MPRV odmítlo návrh vinaře na zavedení přímé dotace na každý kilogram (kg) vypěstovaného hroznů ve výši 0,23 eura za kg. Na takové opatření by bylo podle resortu třeba téměř 14,5 milionu eur, což by si vyžádalo snížení nebo zrušení jiné formy podpory. Resort připomněl, že problematiku sezónního zaměstnávání řeší i jiné sektory, takže všechny možnosti budou posouzeny koncepčně. „Spolupráce s jinými ministerstvy, ať už jde od odškodnění vinařů, postižených zavřením segmentu HoReCa, nebo zřízení marketingového fondu, je také předmětem jednání,“ dodal resort.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín