Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Jak probíhá likvidace pojistné události a na co všechno si dát pozor?

Likvidace pojistné události je často spojena s určitými předsudky o neochotě pojišťovny pojistné vyplácet. Praxe ale ukazuje, že problémy způsobuje spíše neznalost.

Jak se při nahlašování pojistné události vyhnout zbytečným chybám?

Co je pojistná událost?

Pojistná událost je situace, která se přihodila náhodou a nelze jí předvídat. Vzniká při ní nárok na vyplacení pojistného plnění z pojištění, pokud jej máte. Přesný výklad najdete v zákoně č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Likvidaci pojistné události má na starosti likvidátor, který musí pečlivě prošetřit, jak situace vznikla a zda má pojištěný nárok na pojistné plnění a v jaké výši.

Spolu s pojistnou událostí souvisí škodní událost. V tomto případě jde o situaci, ze které vznikla škoda na majetku, na zdraví či finanční a může být likvidátorem prošetřena jako důvod pro vznik pojistné události a vyplacení pojistného plnění.

Jak probíhá likvidace pojistné události?

Aby proběhla likvidace pojistné události rychle a bez zádrhelů, je nutné udělat pár nezbytných kroků. V první řadě musíte neprodleně a bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu osobně, telefonicky nebo přes její webové stránky. Vznik pojistné události musíte také doložit, abyste prokázali, že k ní skutečně došlo. Pokud je to možné, rozsah škod nafoťte, nechte si vystavit kopii policejní či lékařské zprávy a vše pečlivě zdokumentujte.

Dokdy musíte nahlásit pojistnou událost? Na oznámení úrazu běží promlčení doba v délce tří let, která se začíná počítat až rok po vzniku pojistné události, u majetkového pojištění máte také čtyři roky, u pojištění odpovědnosti a povinného ručení je tříletá lhůta, ale doporučujeme s nahlášením neotálet.

Pro nahlášení škody si, mimo čísla pojistné smlouvy, připravte:

  • doklad totožnosti,
  • zápis o místu vzniku pojistné události, o přesném čase a způsobu,
  • zápis o příčině škody na majetku,
  • předpokládanou výši škody,
  • kontaktní údaje o svědcích,
  • číslo účtu pro zaslání pojistného plnění,
  • v případě životního pojištění lékařské zprávy a zprávy o nákladech za hospitalizaci,
  • posudek o invaliditě v případě trvalých následků.

Po nahlášení pojistné události zahajuje likvidátor šetření. V případě, že váš nárok uzná, vyčíslí výši pojistného plnění a o výsledku vás informuje. Na celý proces má 3 měsíce. Kooperativa garantuje sdělení výsledku do 15 dnů od skončení šetření škody.

Kde nahlásit pojistnou událost?

Vznik pojistné události nahlásíte své pojišťovně. Obvykle to jde i přes webový formulář. V případě životního pojištění musí dodat příslušné informace i lékař, u úvěrové pojistné smlouvy banka.

Pro urychlení celého procesu je důležité uvést všechny údaje správně, dodat potřebné dokumenty, a především mít pojištěné riziko, na které uplatňujete škodu. Tak získáte pojistné rychle, bez stresu a bez zbytečného odkladu.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín