Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Finanční podpora na opravu veřejných budov

Obce a města, které se potýkají s problematikou veřejných budov ve špatném technickém stavu, by měly nyní zbystřit. Každoročně se totiž v říjnu a listopadu vypisuje dotační program určený na rekonstrukci a obnovu veřejných budov. Jeden z takových programů od Ministerstva pro místní rozvoj je nyní aktuální a přijímá žádosti do 21. 12. 2021.

Program Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obce do 3 000 obyvatel mají nyní možnost si zažádat o dotaci na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Výstupy nesmí být využívány ke komerčním účelům a sloužit k ekonomické činnosti. Zpoplatněné komerční využití může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity. Dotace se tak zaměřuje na kulturní a obecní domy, multifunkční domy, školní budovy, knihovny, obecní úřady a další. Uznatelné náklady představuje vnitřní rekonstrukce a modernizace budovy. Dotační program uznává i rekonstrukci střechy nebo fasády, zateplení, výměnu oken a dveří nebo výměnu kotle, pokud jsou tyto činnosti součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace dané veřejné budovy. Maximální možná výše získané dotace je 10 000 000 Kč, do celkové výše 80 % nákladů. Za neuznatelné náklady se počítá například zřízení přístupových cest a parkovišť, odstraňování bariér u vstupů do budov, výstupů z budov i uvnitř budov, nebo náklady spojené s obnovou prostor určených k bydlení.

Dotace i na budovy pro školy a sociální bydlení

V rámci programu Všeobecné pokladní správy (VPS) pod záštitou Ministerstva financí je možné využít i další dotační programy na opravu veřejných budov, které by mohly pokrýt případy, v nichž nelze použít předchozí nabídku dotace. Dotační příležitost pro školy umožňuje financování oprav budov pro základní a mateřské školy a jejich modernizaci. Program 29822 pak nabízí příležitost k finančnímu příspěvku na opravu a modernizaci obecních bytů sloužících k nájemnímu bydlení. Opravu a modernizaci obecních sportovišť a jejich zázemí, včetně zajištění bezbariérového přístupu, je možné částečně financovat z dotačního programu Regiony 2021.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín