Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Co si pohlídat při pronájmu obchodních prostor?

Chcete si pronajmout obchodní prostory? Podívejte se na několik věcí, které nesmíte opomenout ještě před podepsáním smlouvy!

Smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem se bude řídit pravidly o nájmu prostor sloužících k podnikání. O tomto sepíšete smlouvu, která stanoví pravidla hry po celou dobu vašeho nájmu. A právě proto je tak důležitá a je zásadní v ní nic neopomenout.

Vymezení účelu nájmu

Stěžejním bodem pronájmu prostoru sloužícího k podnikání je vymezení účelu nájmu v nájemní smlouvě. Ten je důležitý především proto, že jako nájemce nemáte právo k jiným činnostem, než uvedeným. Na to je důležité myslet při uzavírání nájemní smlouvy a je dobré vymezit si účel užívání co nejšířeji, abyste měli možnost k manévrování.

Souhlas s vyvěšením štítu

Pokud budete mít označenou provozovnu, je důležité sjednat si s pronajímatelem možnost vyvěšení štítu, nebo reklamního poutače. Nad rámec takového souhlasu je také dobré si v nájemní smlouvě určit jaké přesně štíty to budou, jelikož přímo ze zákona plyne nájemci možnost ze závažných důvodů vyvěšení nepovolit.

Tip:
Pronajímáte, nebo naopak chcete pronajmout obchodní prostory? Podívejte se na pronájem nebytových prostor a pronájem obchodních prostor bez makléřů a bez provizí tou nejjednodušší cestou.

Pravidla skončení nájmu

Od klasického nájmu se nájem prostor sloužících k podnikání liší také možnou délkou výpovědní lhůty. Při sjednání nájmu na dobu určitou je výpovědní doba tříměsíční, u nájmu na dobu neurčitou šestiměsíční. Práva pronajímatele na podání výpovědi u nájemní smlouvy na dobu určitou jsou značně omezené a jsou odlišná u pronajímatele a nájemce.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín